logo
MTSK ONLINE SINAV
14 MAYIS 2016 ONLINE TEST
1.
Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Kısa, öz ve anlaşılır
Soru Açıklaması
2.
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sindirim sistemi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Hoşgörülü ve nazik davranılması
Soru Açıklaması
4.
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Soru Açıklaması
5.
I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması
Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
6.
Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
Doğru Cevap: "A" Kalp çalıştığında
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?
Doğru Cevap: "B" Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
Doğru Cevap: "D" Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yara üzerinin pamukla kapatılması
Soru Açıklaması
10.
Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
Soru Açıklaması
logo
MTSK ONLINE SINAV
14 MAYIS 2016 ONLINE TEST
11.


I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.
Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "A" Kırık
Soru Açıklaması
12.
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Koma
Soru Açıklaması
13.
Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması
Soru Açıklaması
15.
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
Doğru Cevap: "A" Jandarma Genel Komutanlığı
Soru Açıklaması
16.
Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hemzemin geçit
Soru Açıklaması
17.

Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
Soru Açıklaması
18.
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir?
Doğru Cevap: "A" Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık
Soru Açıklaması
19.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Hızını azaltmalı
Soru Açıklaması
20.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "B" Sağdan ana yola girişi
Soru Açıklaması
logo
MTSK ONLINE SINAV
14 MAYIS 2016 ONLINE TEST
21.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Doğru Cevap: "D" Motorlu taşıt giremez.
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
23.
Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
Soru Açıklaması
24.

Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
25.
Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "D" 0,50
Soru Açıklaması
26.
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 1 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
27.
Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
Doğru Cevap: "D" Otomobil
Soru Açıklaması
28.
Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Doğru Cevap: "A" 15
Soru Açıklaması
29.

Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "B" Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini
Soru Açıklaması
30.
Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangileri doğrudur?

I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
logo
MTSK ONLINE SINAV
14 MAYIS 2016 ONLINE TEST
31.
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
32.
Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru Açıklaması
33.
I. İtfaiye araçları
II. Organ ve doku nakil araçları
III. Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar
IV. Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçları
Verilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" II - I - IV - III
Soru Açıklaması
34.
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir?
Doğru Cevap: "D" Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken
Soru Açıklaması
35.
I. Yaya yollarında sürülmesi yasaktır.
II. Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerleri taşınabilir.
Yukarıda bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin güvenli kullanımıyla ilgili olarak verilenler için ne söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" I. doğru, II. yanlış
Soru Açıklaması
36.
2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Sürücü
Soru Açıklaması
37.
Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Sürücünün hemen yanında
Soru Açıklaması
38.

  • Park probleminin artması

  • Çevrenin bozulması ve kirlilik

  • Yakıt tüketiminin artması ve israf

  • Aracın yıpranması ve ömrünün azalması

  • Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşası


Verilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
Doğru Cevap: "B" Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması
Soru Açıklaması
39.
İkamet adresini değiştiren araç sahipleri, bu değişikliği kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır?
Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
40.

Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
Doğru Cevap: "A" Uluslararası yol
Soru Açıklaması
logo
MTSK ONLINE SINAV
14 MAYIS 2016 ONLINE TEST
41.
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Hava yastığı
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?
Doğru Cevap: "D" Kavrama (Debriyaj)
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
Doğru Cevap: "A" Ani olarak gaz verilmesi
Soru Açıklaması
44.
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "C" Motor hemen durdurulur.
Soru Açıklaması
45.
Motora yağ nereden konulur?
Doğru Cevap: "D" Supap (Külbütör) kapağından
Soru Açıklaması
46.
Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
Doğru Cevap: "B" Motorun hararet yapmasına
Soru Açıklaması
47.
Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir?
Doğru Cevap: "A" Araca binileceği zaman
Soru Açıklaması
48.
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Park lambası
Soru Açıklaması
49.
Seyir hâlindeyken, aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanması, fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
50.
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerdenhangisi yapılır?
Doğru Cevap: "B" Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.